Green Food

อาหารคลีนจาก Microgreens
ไมโครกรีน ( Microgreens) คือต้นอ่อนหรือต้นกล้าขนาดเล็กของพืช ผัก สมุนไพรชนิดต่างๆ ที่เพาะจากเมล็ด
และเจริญเติบโตจนมีใบจริง 2-3 ใบ ขนาดความสูงของต้นกล้าขนาดที่รับประทานได้ประมาณ 2-3 นิ้ว

 

ข้อดีของผักไมโครกรีน คือ
มีสารอาหารมากกว่าผักชนิดเดียวกันที่โตเต็มที่แล้ว 4-40 เท่า ขึ้นอยู่กับชนิดของผัก
มีรูปทรงและสีสันสวยงามน่ารับประทาน
ใช้เวลาในการปลูกเพียง 7-14 วัน ก็สามารถเก็บได้แล้ว

 

วิธีการปลูกผักไมโครกรีน
นิยมใช้พีทมอส (Peat Moss) เป็นวัสดุปลูก นำมาใส่ถาดเพาะให้หนาประมาณ 1 เซนติเมตร
พ่นน้ำให้พอชื้น จากนั้นโรยเมล็ดผักให้ทั่ว ปิดฝาแล้วนำไปเก็บไว้ที่แสงแดดส่องไม่ถึงประมาณ 3 วัน
จากนั้นนำออกมารับแสงแดดพอรำไร เมื่อผักไมโครกรีนมีอายุได้ 7-14 วัน
หรือมีความสูงประมาณ 3 นิ้ว ก็เก็บมารับประทานได้

 

กว่า 20 ปีที่ผ่านมา โลกเราเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ปัจจุบันผู้คนต่างหันมาดูแลสุขภาพกันมากชึ้น
เพราะการดำเนินชีวิตที่เร่งรีบทำให้เราละเลยต่อการดูแลตัวเอง

อาหารซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งต่อการดำเนินชีวิต ทั้งยังส่งผลต่อสุขภาพโดยตรง
กลับเป็นปัจจัยที่ทำลายสุขภาพของเราอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

การปนเปื้อนของสารพิษในกระบวนการผลิตอาหารที่ผ่านกระบวนการหลายขั้นตอน
ทำให้คุณภาพของอาหารเหล่านั้นสูญเสียคุณประโยชน์และแร่ธาตุที่สำคัญไปอย่างน่าเสียดาย

ผักไมโครกรีนจึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่คนเมืองจะเลือกบริโภคเพื่อหลีกเลี่ยงการปนเปื้อนของสารพิษต่างๆ
และสามารถปลูกเองได้อย่างปลอดภัย