Gaanbasik

กรรบาสิก” เป็นภาษาบาลี ซึ่งมีความหมายถึงสิ่งอันทอด้วยผ้าฝ้าย

กรรบาสิกพัสตร์” มีความหมายถึง ผ้าฝ้าย

ผลิตภัณฑ์ กรรบาสิก เป็นผลิตภัณฑ์ที่กำเนิดจากจุดสำคัญสองสิ่ง คือ การใช้ผ้าฝ้ายและการใช้สมุนไพรมาผสานเข้าด้วยกัน การใช้ฝ้ายของเราเน้นการย้อมสีจากธรรมชาติ

กรรบาสิก เน้นสีที่ได้จากธรรมชาติ เช่น สีน้ำตาลจากเปลือกประดู่ สีเขียวจากใบยูคาลิปตัส สีแดงจากฝางเสน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สีน้ำเงินจากต้นคราม เป็นต้น ผ้าฝ้ายที่นำมาพัฒนาเป็นฝ้ายเข็นด้วยมือจากกลุ่มที่มีความชำนาญ และนับวันจะหาผู้ที่สืบทอดภูมิปัญญาการทำฝ้ายเข็น ที่มีความซื่อสัตย์ซึ่งปัจจุบันหาฝ้ายที่ทอด้วยมือทั้งหมดได้ยากยิ่งสมุนไพรที่ใช้มาจากกลุ่มดอยน้ำซับ อ.แม่จัน และ อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย ซึ่งเป็นกลุ่มที่ผลิตวัตถุดิบที่มีคุณภาพที่สุดในประเทศ มาพัฒนารูปแบบเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ โดยยังคงคุณค่าที่ได้จากสมุนไพรที่ค่อนข้างสมบูรณ์

“Gaanbasik” is an ancient word in Pali language which means any form of cotton woven. “Gaanbasik-khapat” means cotton-made cloth.

The Gaanbasik product is originated from two important components which are cotton cloth and herbal medicine application. Our cotton cloth is natural dye from pure nature of genetic development without any chemical compositions, therefore, the Gaanbasik cloth is expensive.

Colors used for dying Gaanbasik cloth are focused on pure natural color such as brown color from bark of Pterocarpus macrocarpus, green color from eucalyptus leave, red color from Sappan (Caesalpinia sappan L.), indigo blue color from Indigofera, etc.

Cotton cloth called Fai Khen is a hand-woven cotton produced by skill craftsman and it is not much available on the market. Herbs applied for dying process are derived from productiongroups of Doi Nam Sub, Mae Jan District and Mae Fah Luang District, Chiang Rai Province, Thailand. These groups provide only the highest quality raw material and applied it into hygienic products with a high quality of herbal medicine.

จิตวิญญาณของหม้อคราม
ความรู้เรื่อง “ห้อม” และ “คราม” สีจากธรรมชาติ

ห้อม มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่าBaphicacanthus cusia Brem. วงศ์ACANTHACEAE และมีชื่อเรียกแตกต่างกันในแต่ละท้องถิ่น ที่เชียงใหม่ เชียงราย แพร่ ลำปาง เรียกห้อมน้อย ต้นคราม มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่าIndigo tinctoria L.เป็นพืชในวงศ์LEGUMINOSAE พืชทั้งสองชนิดนี้มีความโดดเด่น ทั้งในพื้นที่ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ในแง่สรรพคุณทางยา  คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เคยรวบรวมข้อมูลได้ว่า ต้นห้อมในยาพื้นบ้านล้านนา ใช้ ใบ ต้มน้ำดื่ม แก้ไข้ ยาพื้นบ้านใช้รากและใบ ต้มน้ำดื่ม แก้ไข้ ปวดศีรษะเนื่องจากหวัด เจ็บคอ หลอดลมอักเสบ ต่อมทอนซิลอักเสบ ตาอักเสบ สำหรับต้นครามข้อมูลจากหมอยาพื้นบ้านอีสาน ใช้ทั้งต้น แก้อาการบวมพอง ขับปัสสาวะ ขับนิ่ว เปลือกใช้แก้พิษงู แก้พิษดี ขับพยาธิ แก้โลหิตตก แก้บวม ใบช่วยดับพิษ แก้ตัวร้อน แก้ปวดศีรษะ รากแก้พิษสารหนู

ทั้งห้อมและคราม ถือเป็นยาเย็นนำมาใช้ในการลดไข้ โดยนำต้นสดๆ มาทุบพอกกระหม่อมเด็กหรือผู้ใหญ่ก็ได้ จะช่วยลดไข้ได้ดี แต่ถ้าหาต้นสดไม่ได้ หมอยาพื้นบ้านล้านนาแนะนำให้ใช้ผ้าที่ย้อมด้วยห้อมหรือคราม แต่ต้องเป็นการย้อมสีธรรมชาติจริงๆ ไม่ใช่สารเคมี ผ้าสีครามธรรมชาติผืนนี้สามารถนำมาชุบน้ำวางที่กระหม่อม ช่วยลดไข้ได้ดีกว่า ใช้ผ้าธรรมดาชุบน้ำ และใช้ผ้าม่อฮ่อม ชุบน้ำลดการเจ็บปวดจากแมลงสัตว์กัดต่อยได้

Getting to know about “HOM” and “INDIGO BLUE” colors from nature

Scientific term of Hom is Baphicacanthus cusia Brem., family ACANTHACEAE. It is called differently depending on locations such as in Chiang Mai, Chiang Rai, Prae and Lampang, it is called Hom Noi.

Scientific term of Indigofera Tree is Indigo tinctoria L., familyLEGUMINOSAE

Both plants are found in the north and the northeastern of Thailand. They posses distinguishing qualifications which are widely use as herbal medicine for curing many kinds of symptom.

According to the collecting data of Faculty of Pharmacy, Mahidol University, Hom is used as a Lanna folk medicine.  Drinking water of boiling its root or leave will lessen fever, headache caused by cold fever, sore throat, bronchitis, tonsillitis and ophthalmitis.

According to the northeastern folk medicine doctor, stem of Indigofera is used for curing symptoms such as swelling and bloating, micturate urinate, vesical calculus, snake venom, gallbladder fever, vermifuge, hemorrhage, etc.  Its leaves is used for antitoxic, lessening fever, headache and arsenic toxic.

Both Hom and Indigofera are applied for lessening fever by crushing its stem and spread it on the forehead.  However, if fresh stem could not be found, Lanna folk medicine doctor suggests that Hom or Indigofera dyed cloth be used instead. However, it must be pure natural color dyed, no chemical added.  Putting the dyed cloth in the water and place it on the forehead of the patient could lessen fever of patient.  Moreover, it could lessen pain from insect bite.

จิตวิญญาณของหม้อคราม’ ความเชื่อ ประเพณี และวัฒนธรรม อันเป็นแบบอย่างของคนรุ่นหลัง การก่อหม้อย้อมคราม กว่าจะก่อได้แต่ละหม้อมันต้องใช้เวลา จึงเปรียบได้ว่าการก่อหม้อก็เหมือนก่อชีวิตขึ้นมาอีกชีวิตหนึ่งเลยทีเดียว ฟังดูแล้วอาจยิ่งใหญ่มากเพราะบางคนอาจคิดแค่ว่าเป็นหม้อย้อมครามสีดำๆ ใครๆก็ทำได้

แต่ถ้าไปสอบถาม เรียนรู้กับคนโบราณจะรู้ว่าหม้อครามก็เป็นอีกชีวิตหนึ่งที่ต้องการคนเอาใจใส่ดูแล คอยป้อนข้าวป้อนน้ำ ความหมายของข้าวน้ำของหม้อครามก็คือ เนื้อคราม น้ำด่าง มะขามเปียก ที่คนทำหม้อครามจะต้องหามาเติมลงในหม้อให้เป็นประจำมิให้ขาด เพราะถ้าขาดอย่างใดอย่างหนึ่ง หม้อครามนั้นก็จะย้อมไม่ได้ ถึงย้อมก็จะได้สีไม่สวย ฉะนั้นจึงพูดได้ว่าหม้อครามก็คือชีวิตอีกชีวิตหนึ่ง ที่ต้องคอยดูแล

ว่ากันว่าคนโบราณเขาถือว่า ถ้าคนทำหม้อจะไม่ทาแป้ง ไม่ใส่น้ำหอม เพราะจะไปทำให้หม้อผิดกลิ่น แล้วมันจะนอน (ก็คือย้อมได้สีไม่สวย) การจะทำให้หม้อฟื้นตัวต้องใช้เวลา หรือแม้กระทั่งคนทำหม้อมีความจำเป็นที่ต้องไปงานศพกลับมาต้องมาทำความสะอาดร่างกายด้วยน้ำส้มป่อย ก่อนลงมือย้อมหม้อ โดยเผาส้มป่อยให้พอมีกลิ่นหอม แล้วเอาไปแช่น้ำอาบ เพื่อปัดเป่าสิ่งชั่วร้าย เพราะคนโบราณกลัวหม้อตายแล้วย้อมไม่ได้ หรือแม้แต่จะมีคนมาขอแบ่งน้ำหม้อยังต้องมีดอกไม้ธูปเทียนมาขอกันก่อน เพื่อเป็นความหมายว่าสิ่งที่ขอเป็นสิ่งที่มีค่า เอาไปแล้วก็ต้องดูแลรักษาเอาใจใส่

ซึ่งความเชื่อของคนโบราณก็เป็นแบบอย่างที่ดี ที่คนรุ่นหลังควรปรับและนำไปใช้ปฏิบัติ เพราะอย่างน้อยก็แสดงให้เห็นถึงแม้ว่าจะเป็นเพียงแค่หม้อครามหรือว่าอะไรก็ตาม ถ้าเราเอาใจใส่ดูแลของสิ่งนั้นก็จะอยู่กับเราไปนานเท่านาน ของทุกอย่างมีคุณค่าในตัวของมันเอง แล้วแต่ใครจะมองเห็นคุณค่าของมันและนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์

Spirit of Indigofera Pot Belief, tradition and culture

Molding the Pot: It takes time to mold a pot, therefore, there’s a metaphor that molding a pot is the same as delivering a life.  It may sound great. Someone may think that Indigofera pot is like one of a pot which anyone can mound it. However, if we ask the old people, we will realize that Indigofera pot is another form of life which needs tender care.  Potter must take care of the pot by frequent filling in with alkali water, lye from ashes and ripe tamarind.  If one of these components is missing, Indigofera pot is not functioned and dyeing process is unsuccessful. Or if the pot could be used, the color comes out not fine.  Therefore, there’s old saying that tendering the pot is like tendering a life.

It is the old tradition of the potter that the one who mould a pot must not apply talcum powder or put on perfume because it will penetrate into the texture of clay pot, dyeing color will not come out nicely.  And it also takes time to remedy the pot. Or when the potter has to go to the funeral and when he/she comes back, bathing in water of soap pod [Acacia concinna (Willd.) D.C.] is requested before starting the process of dyeing.  To prepare it, soap pod must be burned until its scent emits out and then put it into bathing water to cast out evil spirit due to it is a tradition in the old days to avoid unsuccessful dyeing.

In some case when some people asks to have some portion of dyeing water, the ritual of lighting candle and joss stick to ask for permission must be done. This ritual interprets that asking some portion of dyeing water is the same as asking for sacred thing and it must be taken care of.  This old tradition is good to preserve and the next generation should conserve and adjust it.  Everything has meaning in itself and it depends on each person who realizes its value and applying it to make the benefit out of it.

ข้อมูลจากผลิตภัณฑ์จากกลุ่มสมุนไพร ดอยน้ำซับ จ.เชียงราย กลุ่มผ้าเข็นมือย้อมครามเรืองแสงจันทร์ จ.นครพนม และกลุ่มรักษ์สิ่งแวดล้อมและภูมิปัญญาไทย กทม.

 

ผลิตภัณฑ์จาก ‘กรรบาสิก’

เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตตามความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก ไม่ว่าจะเป็นเนื้อผ้า ที่ทางเรามีให้เลือกหลากหลาย ทุกชิ้นเป็นผ้าฝ้ายทอด้วยมือ และย้อมด้วยสีจากธรรมชาติ ไปจนถึงแบบที่ลูกค้าสามารถออกแบบเอง หรือให้ทางเราออกแบบให้

ผ้าพันคอ

 

ผ้าผืนลวดลายต่างๆ

 

โมบายกลิ่นสมุนไพร

 

ที่นอนและปลอกหมอน

 

ซองใส่แว่นตา และ กระเป๋าอเนกประสงค์

 

กระเป๋าใส่แทบเลต

 

กระเป๋าผ้าแบบต่างๆ

 

ผ้าประคบตาสมุนไพร

 

กระโจมอบสมุนไพร

** ราคาสินค้าขึ้นอยู่กับแบบและเนื้อผ้า *** สินค้าแฮนด์เมด ทำชิ้นต่อชิ้น ควรสั่งล่วงหน้าประมาณ 2 เดือน

 

Product of “Gunbasik” : Cotton of Life

Product for Children In order not to make Fai Khen Weaving Cloth disappeared, the Cotton Group is established to carry forward the ancestor’s heritage and to express gratitude to them by developing it into many kinds of hygienic product including promoting occupation among lesser income members.  Moreover, it lessens machine cotton-made cloth affects to nature and community way of life.  Product of Gaanbasik is available for baby, adult and aged people. The products bring indigo handmade cotton cloth become alive.

Baby diaper: Washing cotton product with non-chemical added to the process, no chemical bleaching, cotton yarn becomes soft and fluffy.  Cotton cloth is gentle to the skin because there are more gaps between each thread so the air could pass out easily and baby who wears it does not feel too much warm.  Cotton cloth does not accumulate dust or bacteria.  It absorbs water and dries quickly.

Infant Carriage: It is made of natural cotton.  It can support much weight. It’s cool and soft.  It does not accumulate dust.

Hygienic Product “Gaanbasik” Compress Ball – There are only 3,000 compress balls produced per year due to limitation of hand-woven textile.  Moreover, there is not much herbal medicine from organic farming, therefore, purchasing order must be placed 6 months in advance.

Quality: This kind of compress ball is developed from ordinary compress ball but the difference is it is made from hand-woven cotton or Fai Khen which possesses negative charge that could absorb oxygen well.  Cotton cloth dyed with Indigofera is herbal medicine with quality of relaxing the muscle and lessens swelling and bloating of the postpartum woman.  Indigofera dyed cotton which used for making compress ball is a folk wisdom.  The good quality of cotton cloth and Indigofera dyed combined with qualification of other kinds of herbal medicine wrapped into compress ball provides the best benefit of natural health care which is a Thai wisdom.

Indigofera compress ball for mother after gave birth. Quality: Its quality possesses the same kind of quality as the ordinary compress ball, relaxing muscle pain.  However, the most distinguish quality is lifting face muscle and helps cell of the facial muscle arrange in order. It lessens facial muscle tension and face looks smoothly applied by hand-woven cloth and correct way of compressing.