หลักสูตรการนวดไทย 150 ชั่วโมง

การฝึกอบรม   ***โรงเรียนสอนการนวดแผนไทย และการประคบสมุนไพรดอยน้ำซับ  เป็นโรงเรียนที่อยู่ภายใต้การควบคุมของศึกษาธิการ หลักสูตร ได้รับการรับรองจากกระทรวงสาธารณสุข และสภาแพทย์แผนไทย

เปิดสอนหลักสูตรที่สำคัญคือ

หลักสูตรที่สภาการแพทย์แผนไทยให้การรับรอง

1.หลักสูตร วิชาชีพการนวดไทย

หลักสูตรที่กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงสาธารณสุขให้การรับรอง

1…..การนวดไทยพื้นฐาน 150 ชม

  1. การประคบสมุนไพร
  2. การดุแลสุขภาพหลังเรือนไฟ

2…..การดูแลสุขภาพและความงามหลังเรือนไฟ 150 ชม.

3…..หลักสูตรการประคบสมุนไพร 60 ชม.

4…..หลักสูตรที่ทางโรงเรียนเปิดสอนเพื่อเพิ่มโอกาสการพัฒนาตนเอง ประกอบด้วย

1.การตอกเส้น

2.การบำบัดที่สามารถรักษาด้วยการนวดไทย