รู้จักดอยน้ำซับ

เลขที่ 286 ม.8 ต.แม่ไร่ อ.แม่จัน จ.เชียงราย