การประคบสมุนไพร

  ลูกประคบสมุนไพร…และการประคบสมุนไพร  มรดกแห่งภูมิปัญญาสมุนไพรไทย ที่มีประโยขน์มากมายมหาศาล

ลูกประคบสมุนไพร มีการใช้อยู่ในแถบเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ ในหลายกลุ่ม แต่สมุนไพรที่ใช้ อาจจะแตกต่างกันไป ในแต่ละท้องถิ่น สำหรับประเทศไทย ไม่ปรากฏการใช้ว่า เริ่มมาตั้งแต่เมื่อใด แต่มีเรื่องเล่าสู่กันฟังว่า เมื่อลูกหลานกลับจากการทำศึกสงคครามในสมัยโบราณ  พ่อแม่ ปู่ ย่า ตายายก็จะนำสมุนไพรมาห่อ และนึ่ง นำมาประคบตามร่างกาย เพื่อลดการปวดตึงของกล้ามเนื้อ บรรเทาการปวดเมื่อย และช่วยให้ร่างกายได้พักผ่อน ผ่อนคลายความเมื้อยล้าของร่างกาย มีการลองผิดลองถูก และพัฒนาสูตรกันมา ตามแต่จะหากันได้ ในท้องถิ่น บางครั้ง เวลา เราเป็นเด็ก เล็ก พ่อ แม่ ก็จะนำข้าวสุก มาห่อผ้า แล้ว อังกับปากให้ไอร้อนในตัวออกมา แล้ว นำมาประคบในบริเวณที่เราฟกชำ หรือศีรษะ ได้รับการกระทบ บวม ก็จะทำแบบเดียวกัน ถือว่าการประคบอยู่ในวิถีชีวิตของคนไทย มาตลอด

ลูกประคบยังเป็นผลิตภํณฑ์ ที่นำมาใช้ในกระบวนการอยู่ไฟ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่สำคัญยิ่ง เพื่อลดกรปวดเกร็งของกล้ามเนื้อ คลายความปวดเมื่อย ของคุณแม้หลังการคลอดบุตร ได้เป็นอย่างดี ซึ่งในแต่ละภาคของประเทศไทย ยังคงมีการทำกิจกรรมที่เรียกว่าการอยู่ไฟนี้ อย่างแพร่หลาย

การใช้ลูกประตบ มีจุดมุ่งหมายในการใช้ที่เป็นหลักคือ ช่วยคลาย ปวดกล้ามเนื้อ เมื่อนำลูกประคบไปนึ่ง ความร้อนที่ได้จากลูกประคบ จะช่วยให้ผิวหนังขยายออก ตัวยาที่เป็นคุณสมบัติของสมุนไพร จะสามารถซึมลงไปสู้กล้ามเนื้อได้ง่าย เมื่อลูกประคบลูกที่ 1 เย็นลง จึงนำกลับไปนึ่งใหม่ และเปลี่ยนเอาลูกประคบที่ร้อน มาประคบแทน สลับกันไป จึงเป็นภูมิปัญญาของบรรพบุรุษที่ ให้ใฃ้ลูกประคบอย่างน้อย 2 ลูกขึ้นไป เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องของ ตัวยา  การประคบโดยทั่วไป หากประคบทั้งตัว จะใช้เวลาประมาณ 1 ชม. เมื่อประคบเสร็จแล้ว ควนรอให้ลูกประคบเย็น แล้วจึงเก็บไว้ในที่เย็น โดยใส่ถุง หรือกล่อง ปิดให้มิดชิด เพื่อไม่ให้กลิ่นกระจายออกมา เมื่อจะนำมาใช้ก็นึ่งใหม่  สามารถนำกลับมาใช้ได้ใหม่ ในคนคนเดียวกัน ไม่ควรใช้ลูกประคบซ้ำกับบุคคลหลายคน เพื่อให้สะอาด และปลอดภัย