ผลิตภัณฑ์จาก ‘กรรบาสิก’

เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตตามความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก ไม่ว่าจะเป็นเนื้อผ้า
ที่ทางเรามีให้เลือกหลากหลาย ทุกชิ้นเป็นผ้าฝ้ายทอด้วยมือ และย้อมด้วย
สีจากธรรมชาติ ไปจนถึงแบบที่ลูกค้าสามารถออกแบบเอง หรือจะให้เราออกแบบให้

 
ผ้าพันคอ

 


ผ้าผืนลวดลายต่างๆ

 


โมบายกลิ่นสมุนไพร

 


ที่นอน และ ปลอกหมอน

 


ซองใส่แว่น และ กระเป๋าอเนกประสงค์

 


กระเป๋าใส่แทบเลต

 


กระเป๋าผ้าแบบต่างๆ

 

 
ผ้าประคบตาสมุนไพร

 


กระโจมอบสมุนไพร

 

 

** ราคาสินค้าขึ้นอยู่กับแบบและเนื้อผ้า

*** สินค้าแฮนด์เมด ทำชิ้นต่อชิ้น ควรสั่งล่วงหน้าประมาณ 2 เดือน

 

 

Product of “Gunbasik” : Cotton of Life


Product for Children In order not to make Fai Khen Weaving Cloth
disappeared, the Cotton Group is established to carry forward the ancestor’s
heritage and to express gratitude to them by developing it into many kinds
of hygienic product including promoting occupation among lesser income
members.  Moreover, it lessens machine cotton-made cloth affects to nature
and community way of life.  Product of Gunbasik is available for baby, adult
and aged people. The products bring indigo handmade cotton cloth become alive.

Baby diaper: Washing cotton product with non-chemical added to the process,
no chemical bleaching, cotton yarn becomes soft and fluffy.  Cotton cloth is gentle
to the skin because there are more gaps between each thread so the air could pass
out easily and baby who wears it does not feel too much warm.  Cotton cloth does
not accumulate dust or bacteria.  It absorbs water and dries quickly.

Infant Carriage: It is made of natural cotton.  It can support much weight.
It’s cool and soft.  It does not accumulate dust.

 


Hygienic Product
“Gunbasik” Compress Ball – There are only 3,000 compress
balls produced per year due to limitation of hand-woven textile.  Moreover, there is not
much herbal medicine from organic farming, therefore, purchasing order must be
placed 6 months in advance.

Quality: This kind of compress ball is developed from ordinary compress ball but
the difference is it is made from hand-woven cotton or Fai Khen which possesses
negative charge that could absorb oxygen well.  Cotton cloth dyed with Indigofera
is herbal medicine with quality of relaxing the muscle and lessens swelling and
bloating of the postpartum woman.  Indigofera dyed cotton which used for making
compress ball is a folk wisdom.  The good quality of cotton cloth and Indigofera dyed
combined with qualification of other kinds of herbal medicine wrapped into compress
ball provides the best benefit of natural health care which is a Thai wisdom.

 


Indigofera compress ball for mother after gave birth.
Quality: Its quality possesses the same kind of quality as the ordinary compress ball,
relaxing muscle pain.  However, the most distinguish quality is lifting face muscle and
helps cell of the facial muscle arrange in order. It lessens facial muscle tension and
face looks smoothly applied by hand-woven cloth and correct way of compressing.