สมุนไพรอบตัว และกระโจมอบสมุนไพร

สมุนไพรอบตัว และกระโจมอบสมุนไพร

มี 2 ชนิด

1.ผลิตจากผ้าฝ้าย สีธรรมชาติ ซับในด้วยผ้าฝ้าย หมาะกับ ประเทศที่มีอากาศร้อน เช่นประเทศไทย

2.ผลิตจากผ้าฝ้าย สีธรรมชาติ ซับในด้วยผ้าร่ม   หมาะกับ ประเทศที่มีอากาศหนาว อุณหภูมิเฉลี่ย 15 องศา ลงไป เช่นประเทศญี่ปุ่น และประเทศแถบยุโรป

สมุนไพรอบตัว มี 2 แบบคือ

1.แบบดั่งเดิม  

*  มีกลิ่นแรง

*  เห็นสมุนไพรอย่างชีดเจนในส่วนผสม

*  สามารถใช้ได้หลายครั้ง โดยแบ่งสมุนไพรออกเป็น 3 ส่วน แล้วนำ 1 ส่วน ใส่ถุงผ้าที่เตรียมไว้ แล้วจึงนำไปต้ม โดยสามารถเติมสมุนพีอื่นๆเพิ่มได้ สามารถเติมน้ำต้มอบได้ประมาณ 3 รอบ จนกว่ากลิ่นจะค่อยๆจางลงจึงนำไปทิ้ง แล้วจีงเปลี่ยนสมุนไพรที่แบ่งไว้ ใส่แทน

2.แบบซองชา รูปแบบใหม่

. * มีกลิ่นอ่อนกว่า

*  สมุนไพร เป็นแบบบด

*  เก็บทำความสะอาดง่าย