ลูกประคบสมุนไพรดอยน้ำซับ

ลูกประคบสมุนไพร มี 3 ระดับ

“ลูกประคบ” จากกลุ่มดอยน้ำซับ ผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ก่อให้เกิดการสร้างงาน จากกลุ่มผู้ปลูก อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย อันเป็นต้นน้ำ ที่ได้รับการรับรองจากกรมวิชาการเกษตร ที่ทำการเกษตรแบบพึ่งพาตนเอง แต่ยังคงใกล้ชิดและแนบสนิทกับธรรมชาติ ถือเป็นการทำการเกษตรตามแนวคิดของระบบเกษตรอินทรีย์ (Organic Agriculture) ก่อให้เกิดผู้ผลิตที่อยู่กลางน้ำ คือกลุ่มผู้ผลิตวัตถุดิบที่มีคุณภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรสู่ต่างประเทศในที่สุดลูกประคบ “ดอยน้ำซับ” ใช้ผ้าทอจากเส้นใยธรรมชาติเป็นหลัก เพื่อหลีกเลี่ยงการดูดซึมสารเคมีเข้าสู่ร่างกายจากกระบวนการใช้ลูกประคบ

ลูกประคบ “ดอยน้ำซับ” พรีเมี่ยมเกรด ใช้ผ้าย้อมด้วยสีธรรมชาติ โดยเฉพาะสีคราม “คราม” เป็นพืชสมุนไพรที่มีคุณสมบัติในการดูดซับพิษความร้อนออกจากร่างกาย ช่วยลดการปวดศรีษะ ลดการปวดเกร็งของกล้ามเนื้อ ในสตรีหลังคลอดยังช่วยลดการปวกท้อง และกล้ามเนื้อจากการคลอดบุตรลูกประคบ “ดอยน้ำซับ” จึงเป็นลูกประคบที่ผลิตจากการให้ความช่วยเหลือ การพึ่งพาอาศัยจากมนุษย์กับธรรมชาติ มนุษย์ต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันการประคบสมุนไพร เป็นศาสตร์และศิลปของการใช้สมุนไพรไทยและพัฒนาไปสู่กลุ่มผู้ปลูก ผู้ผลิตถือเป็นต้นน้ำ และกลางน้ำของสังคมไทย อันเป็นพลังเงียบ ที่ถูกแอบซ่อนไว้ในสังคมไทย ที่เปี่ยมไปด้วยคุณภาพปัจจุบันกระแสการทำแปลงเกษตรอินทรีย์ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายไปทั่วโลก แต่จะมีซักกี่รายที่เป็นแปลงเกษตรอินทรีย์ Organic อย่างแท้จริง ทางกลุ่ม อ.แม่ฟ้าหลวง ผู้ปลูกและผลิตวัตถุดิบของเราได้รับการต่อเอกสาร Organic Agriculture จากกรมวิชาการเกษตร เรียบร้อยแล้ว จึงเป็นเครื่องการันตีได้ว่าสมุนไพรที่ใช้ในกระโจม  ลูกประคบ จนถึงสมุนไพรชงดื่มเพื่อสุขภาพของเรา ล้วนมาจากวัตถุดิบที่เป็นเกษตรอินทรีย์อย่างแท้จริง

1.เกรดพรีเมี่ยม

เป็นลูกระคบที่ทำจากผ้าทอมือและย้อมด้วยคราม ใช้กับสตรีหลังการคลอดและสตรีที่ปวดในรอบเดือน  (ศึกษารายละเอียดที่เป็นประโยขน์เพิ่มเติมในหมวดขององค์ความรู้จากภูมิปัญญาชุมชน) สมุนไพรที่ใช้ เป็นสมุนไพรที่เก็บจากแปลงเกษตรอินทรีย์ ทุกชนิดที่บรรจุอยู่ภายใน

2.เกรด เอ

เป็นลูกระคบที่ทำจากผ้าฝ้ายสีธรรมชาติ เช่น.สีเขียวจากใบต้นสัก สีน้ำตาลจากเปลือกไม้ประดู่ สีฟ้าจากการย้อมคราม 3 รอบ

สมุนไพรที่ใช้ เป็นสมุนไพรที่เก็บจากแปลงเกษตรอินทรีย์ ทุกชนิดที่บรรจุอยู

3 .เกรดธรรมดา

1.1 เป็นลูกระคบที่ทำจากผ้าดิบ

1.2 สมุนไพรที่ใช้ เป็นสมุนไพรที่เก็บจากแปลงปลูกทั่วไป

สำหรับเกรด พรีเมี่ยม และเกรด เอ มีเอกสารรับรอง จากกรมวิชาการเกษตร/กรมส่งเสริมการส่งออก และอีกหลายหน่วยงานของรัฐบาล