กรรบาสิก

กรรบาสิก”   เป็นภาษาบาลี  ซึ่งมีความหมายถึงสิ่งอันทอด้วยผ้าฝ้าย
“กรรบาสิกพัสตร์”  มีความหมายถึง ผ้าฝ้าย

ผลิตภัณฑ์ กรรบาสิก เป็นผลิตภัณฑ์ที่กำเนิดจากจุดสำคัญสองสิ่ง
คือ การใช้ผ้าฝ้ายและการใช้สมุนไพรมาผสานเข้าด้วยกัน
การใช้ฝ้ายของเราเน้นการย้อมสีจากธรรมชาติ

กรรบาสิก เน้นสีที่ได้จากธรรมชาติ เช่น สีน้ำตาลจากเปลือกประดู่
สีเขียวจากใบยูคาลิปตัส และสีแดงจากฝางเสน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
สีน้ำเงินจากต้นคราม เป็นต้น ผ้าฝ้ายที่นำมาพัฒนาเป็นฝ้ายเข็นด้วยมือ
จากกลุ่มที่มีความชำนาญ และนับวันจะหาผู้ที่สืบทอดภูมิปัญญาการทำ
ฝ้ายเข็นที่มีความซื่อสัตย์ ซึ่งปัจจุบันหาฝ้ายที่ทอด้วยมือทั้งหมดได้ยากยิ่ง

สมุนไพรที่ใช้มาจากกลุ่มดอยน้ำซับ อ.แม่จัน และ อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย
ซึ่งเป็นกลุ่มที่ผลิตวัตถุดิบที่มีคุณภาพที่สุดในประเทศ มาพัฒนารูปแบบ
เป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ โดยยังคงคุณค่าที่ได้จากสมุนไพร ที่ค่อนข้างสมบูรณ์

“Gunbasik” is an ancient word in Pali language which means
any form of cotton woven.
“Gunbasik-khapat” means cotton-made cloth.

The Gunbasik product is originated from two important
components which are cotton cloth and herbal medicine
application. Our cotton cloth is natural dye from pure nature
of genetic development without any chemical compositions,
therefore, the Gunbasik cloth is expensive.

Colors used for dying Gunbasik cloth are focused on pure natural
color such as brown color from bark of Pterocarpus macrocarpus,
green color from eucalyptus leave,
red color from Sappan (Caesalpinia sappan L.),
indigo blue color from Indigofera, etc.

Cotton cloth called Fai Khen is a hand-woven cotton produced
by skill craftsman and it is not much available on the market.

Herbs applied for dying process are derived from production
groups of Doi Nam Sub, Mae Jan District and Mae Fah Luang
District, Chiang Rai Province, Thailand. These groups provide
only the highest quality raw material and applied it into hygienic
products with a high quality of herbal medicine.